พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ประธานมูลนิธิ่การศึกษาเพื่อเสรีภาพ (EFF) รับมอบคอมพิวเตอร์ 41 เครืองจากเจแปนฟาวเดชั่น (JF) อาคารเสริมมิตร อโศก กรุงเทพ โดยคุณ Arisa Kubota (Nim) (คนกลางสุด) เจ้าหน้าที่ของ JF ผู้แทนองค์กรเป็นผู้มอบ ก่อน EFF ส่งมอบต่อให้กับตัวแทนของ 4 โรงเรียนในจังหวัดสงขลาและพัทลุง ได้แก่ โรงเรียนท่าแคง ท่าคุระ และวัดห้วยลาด อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร จ.สงขลา (โรงเรียนละ 10 เครื่อง) และโรงเรียนบ้านโคกโดน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง (11 เครื่อง) เมื่อ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา EFF ต้องขอบคุณทาง เจแปนฟาวเดชั่น (ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น) มา ณ ที่นี้