มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ(EFF ) มีความประสงค์รับบริจาคคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desk top) และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจำนวนมากเพื่อบริจาคต่อให้กับสถานศึกษาและโรงเรียน และโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ  ท่านใด หน่วยงานใดหรือองค์กรใด มีคอมพิวเตอร์มือสอง (used computer)ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือมีการเปลี่ยนเครื่องประจำปี (Rotation) หรือมีเกินจำนวน ประสงค์จะบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลน

ที่มาโครงการ:

(ขอความกรุณาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังใช้งานได้นะคะ เครื่องเสีย ใช้งานไม่ได้ ไม่รับค่ะ)

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

25 thoughts on “รับบริจาคคอมพิวเตอร์”

 1. เรียน​ ประธานกรรมการมูลนิธิ
  ดิฉันเป็นผอ.โรงเรียนวัดห้วยลาดซึ่งเป็นโรงเรียนขนาด้ล็ด​มีนักเรียนจำนวน63​คน​ครูไม่ครบชั้น​ ขาดงบประมาณในการพัฒนา​มีความประงค์พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้ยักเรียนขณะนี้ทางร.รมีคอมพิวเตอร์พกพาจากการบริจาคใช้ในการเรียนการสอนเพียง4​เครื่อง​ งใครขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ
  จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์
  นางณิชาภัทร​ กาญจนพันธ์

 2. สวัสดีครับ ผมในนามโรงเรียนบ้านหินขัน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากท่าน เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าของน้องๆนักเรียน ทางโรงเรียนจึงเรียนขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่าน และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

 3. ดิฉันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสวน ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000เป็น​โรงเรียน​ขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน98คน มีความต้องการรับนับสนุนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุ๊คจากท่าน เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าของนักเรียน และการใช้ในการทำงานวางแผนการพัฒนาการสอนของครู จึงขอความอนุเคราะห์ขอรับบริจาคจากท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจได้รับความเมตตาจากท่านในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ สุกฤตยา ปงกันทา 0966614819​

 4. เรียน​ ประธานกรรมการมูลนิธิ
  สวัสดีครับ กระผมเป็นครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านควนม่วง ม.8 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 สังกัด สพป.กระบี่ ซึ่งโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนทั้งสิ้น 370 คน มีความประสงค์ขอรับบริจาคชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์เเม้เเต่เครื่องเดียวในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เนื่องด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีนั้นเสียจากอายุการใช้งาน เเละประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนในปี 2554 ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์บางส่วนนั้นเสียหายไปด้วย ในขณะนี้การสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ เเละวิชาการงานอาชีพเเละเทคโนลียี มีอุปสรรคเรื่องขาดเเคลนคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถสอนให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตฐานเเละตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางและสถานศึกษาได้
  กระผมซึ่งทำหน้าที่สอนในรายวิชาดังกล่าวของโรงเรียน จึงเรียนขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิของท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากมูลนิธิ และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ นายจีราวุฒ ก๊กใหญ่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านควนม่วง

 5. เรียนท่านประธานมูลนิธิ
  กระผมนายวีระพล บัวคำภู ปัจจุบันเป็นผอ.โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาก มีนักเรียน15คน เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่เคยน้ำท่วมซ้ำซาก และเคยโดนยุบสถานศึกษามาแล้ว ทำให้ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์มาก จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการพิจารณาบริจาคคอมพิวเตอร์เก่าสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วย
  กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
  วีระพล บัวคำภู
  0935670110

 6. เรียน​ ประธานกรรมการมูลนิธิ
  สวัสดีครับ กระผมเป็นครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านกุงโกน ม.6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 ซึ่งโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนทั้งสิ้น 110 คน มีความประสงค์ขอรับบริจาคชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน๊ตบุ๊ค สำหรับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์เเม้เเต่เครื่องเดียวในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เนื่องด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีนั้นเสียเนื่องจากหมดอายุอายุการใช้งาน ในขณะนี้วิชาการงานอาชีพเเละเทคโนลียี มีอุปสรรคเรื่องขาดเเคลนคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถสอนให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตฐานเเละตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางและสถานศึกษาได้
  กระผมซึ่งทำหน้าที่สอนในรายวิชาดังกล่าวของโรงเรียน จึงเรียนมาเพื่อขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิของท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากมูลนิธิ และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ นายอภิสิทธิ์ สีสอง ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านกุงโกน 0844286470

 7. เรียน ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ
  เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต ๖ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน ๘๔ คน ทางโรงเรียนขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนรู้ และสำหรับให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล เนื่องจากเครื่องที่ได้รับการจัดสรร และจากการซื้อจากมูลนิธิกระจกเงา ได้ชำรุดไม่สามารถใช้การได้ กอร์ปกับประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนมีฐานะยากจน ทำไร่ ทำนา ซึ่งในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา เกิดภาวะภัยแล้ง ทำให้ผู้ปกครองและชุมชนไม่สามารถช่วยเหลือกับทางโรงเรียนได้ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนาหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทางมูลนิธิ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศนี้
  นายดำรงศักดิ์ ขอร่วมกลาง
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
  086 8740461

 8. เรียนประธานกรรมการมูลนิธิ
  ดิฉัน นางวราพร เชิดกลิ่น ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ ม.12 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 มีความประสงค์ขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากขาดงบประมาณด้านนี้ จึงไม่ได้เปิดเรียนวิชานี้ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนต่อ ระดับ มัธยมศึกษา โดย รร.บ้านเหล่าค้อเป็น รร.ขนาดเล็กพิเศษ มีนักเรียนจำนวน 60 คน
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จักขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

  ขอแสดงความนับถือ
  วราพร เชิดกลิ่น
  0910569492

  1. รับทราบครับคุณครู จะทะยอยดำเนินการให้นะครับ
   รบกวนส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์มาอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ
   พีร์
   ประธานมูลนิธิฯ

 9. เรียน ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ
  เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งโก สพป.สุรินทร์ เขต ๒เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน ๘๙ คน ทางโรงเรียนขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนรู้ และสำหรับให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล เนื่องจากเครื่องที่ได้รับการจัดสรร ได้ชำรุดไม่สามารถใช้การได้ กอร์ปกับประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนมีฐานะยากจน ทำไร่ ทำนา ซึ่งในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา เกิดภาวะภัยแล้ง ทำให้ผู้ปกครองและชุมชนไม่สามารถช่วยเหลือกับทางโรงเรียนได้ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งโก หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทางมูลนิธิ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
  นายจักรกฤษณ์ ชิดนอก
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโก
  085 2047330

 10. เรียน ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ
  เนื่องด้วยโรงเรียนวัดแตน สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน ๘๖ คน ทางโรงเรียนขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนรู้ และสำหรับให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล เนื่องจากคอมพิวเตอร์ชุดเดิม เคยได้รับความอนุเคราะห์จาก บิ๊กซี ซึ่งขณะนี้ชำรุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้ กอร์ปกับประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนมีฐานะยากจน ทำไร่ ทำนา ซึ่งในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา เกิดภาวะภัยแล้งและเศรษฐกิจซบเซา ทำให้ผู้ปกครองและชุมชนไม่สามารถช่วยเหลือกับทางโรงเรียนได้ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลสำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดแตน หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทางมูลนิธิ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
  นางพเยาว์ ลีลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแตน 091-0265119
  คุณครูสาวิตรี วัยฉิมพลี ครูคอมพิวเตอร์ 061-8090542

 11. เรียน ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ
  เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านวังพง สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 54 คน ทางโรงเรียนขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนรู้ และสำหรับให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล เนื่องจากเครื่องที่ได้รับการจัดสรร ได้ชำรุดไม่สามารถใช้การได้ กอร์ปกับประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนมีฐานะยากจน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านวังพง หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทางมูลนิธิ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
  นายเกียรติพงษ์ เกิดศรี
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพงทุ่งโ090 6859424

  1. รับทราบครับคุณครู จะทะยอยดำเนินการให้นะครับ
   รบกวนส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์มาอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ
   พีร์
   ประธานมูลนิธิฯ

 12. เรียน​ ประธานกรรมการมูลนิธิ
  สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นครู โรงเรียนบ้านเตาปูนฯม.3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนทั้งสิ้น 367 คน มีความประสงค์ขอรับบริจาคชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน๊ตบุ๊ค สำหรับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาคมาเมื่อปี2560 จำนวน 5เครื่อง ทำให้ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและไม่สามารถสอนให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานเเละตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางและสถานศึกษาได้
  จึงเรียนมาเพื่อขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิของท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากมูลนิธิ และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ นางฮัรตีนี ซูเดง ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเตาปูนฯ 0849651356
  ปล.เครื่องเก่าที่ได้รับจัดสรรมามีอายุใช้งานนานหลายปีทำให้ชำรุด ไม่สามารถใช้งานต่อได้

  1. รับทราบครับคุณครู จะทะยอยดำเนินการให้นะครับ

   รบกวนส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์มาอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ

   พีร์
   ประธานมูลนิธิฯ

 13. เรียน ประธานมูลนิธิ
  ดิฉัน เป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดควนเกย ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดยครศรีธรรมราช ดิฉัน ได้ทราบเรื่องการบริจาค คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้กับทางโรงเรียน และ ทางโรงเรียน ต้องการขอรับบริจาค คอมพิวเตอร์ ทางโรงเรียน มีเด็ก 125 คน ครูไม่ครบชั้น เป็นโรงเรียนที่ สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูต่ร ซึ่งเด็กๆ จำนวนมากอยากที่จะเรียน แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ มีน้อย และชำรุด ไม่สามารถที่จะซ่อมได้ ทางโรงเรียน คะ ขอให้ท่านได้พิจารณา ด้วยคะ ขอบคุณค่ะ

  1. รับทราบครับ รอตามลำดับนะครับ

   ขอบคุณมาก

 14. เรียน​ ประธานกรรมการมูลนิธิ
  สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านท่าข่อย ตั้งอยู่ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนทั้งสิ้น 112 คน มีความประสงค์ขอรับบริจาคชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ 1เครื่อง อีก5เครื่องเสียหมด จากอายุการใช้งานที่นานไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อและซ่อมบำรุง ในขณะนี้นักเรียนยังไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์ทุกระดับชั้น ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา มีอุปสรรคเรื่องขาดเเคลนคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถสอนให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตฐานเเละตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางและสถานศึกษาได้
  ดิฉันซึ่งทำหน้าที่สอนในรายวิชาดังกล่าวของโรงเรียน จึงเรียนขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิของท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากมูลนิธิ และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ น.ส.จุไรพร สุขปักษา ตำแหน่ง คพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านท่าข่อย

   1. ขอบคุณค่ะ
    หากมีความคืบหน้ายังไงรบกวนแจ้งมาทางอีเมล์ด้วยนะคะ

 15. เรียน ท่านประธานมูลนิธิ

  เรื่อง ขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

  ด้วยโรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี ม.ที่7 ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนทั้งหมด253คน ขาดแคลนคอมพิวเตอรืที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้มีสภาพที่เก่ามาก ชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถซ่อมแซมได้ทำให้ไม่เพียงพอแก่ความต้องการของนักเรียนในการศึกษาหาความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้นอกเวลาเรียน โดยสภาพปัจจุบันมีคอมพิวเตอรืที่ใช้งานได้จริงในห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด 6 เครื่องจากจำนวนทั้งหมด 20 เครื่อง เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 30:6 ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง จึงขอความเมตตากรุณา อนุเคราะห์ จากท่านขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงเรียนด้วยค่ะ

  ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้ใจบุญให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

  ติดต่อ ภิญญาพัชญ์ เธียรทองอินทร์ 0913326965 Email pyppat9375@hotmail.com

  ขอขอบคุณค่ะ

  1. ขอบคุณครับ

   เข้าคิวให้แล้วครับ

   พีร์

   ประธาน EFF

 16. เรียน ท่านประธานมูลนิธิ

  เรื่อง ขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

  ด้วยโรงเรียนบ้านโป่ง. ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นโรงเรียนขนาดเล็มีนักเรียนทั้งหมด31 คน ขาดแคลนคอมพิวเตอรืที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้มีสภาพที่เก่ามาก ชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถซ่อมแซมได้ทำให้ไม่มีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนในการศึกษาหาความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้นอกเวลาเรียน โดยสภาพปัจจุบันมีคอมพิวเตอรืที่ใช้งานได้จริง มีเพียง 1 ตัวที่ในการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง จึงขอความเมตตากรุณา อนุเคราะห์ จากท่านขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงเรียนด้วยค่ะ

  ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้ใจบุญให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

  ติดต่อ ผอ.อรพิมพ์. ท่อนแก้ว. 0956381491 Email onpim3019@gmailcom

  ขอขอบคุณค่ะ

 17. เรียน ท่านประธานมูลนิธิ
  เรื่อง ขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
  ด้วยโรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 41 คน ขาดแคลนคอมพิวเตอรืที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้มีสภาพที่เก่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนในการศึกษาหาความรู้ โดยปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้จริงในห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 เครื่อง ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง
  จึงขอโปรดพิจารณา ครับ

 18. เรียน ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ
  เนื่องด้วยโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 236 คน มีขาดแคลนคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนรู้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรจากต้นสังกัดในปี 2553 สภาพชำรุดสามารถใช้งานได้เพียง 12 เครื่องเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยี ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทางมูลนิธิ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
  นายกฤษฎากร ผาสุข
  ครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *