วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  ในนามตัวแทน มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด พร้อมติดตั้งโปรแกรมเพื่อการศึกษา (ในโครงการ Computer for kid)  สำหรับใช้ในการเรียนการสอน รับมอบโดย คุณวรวิทย์ มาดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซ่าน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

วีรวัฒน์ โสภณธนกุล

กรรมการมูลนิธิฯ

One thought on “ส่งมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 4 ชุด ให้ ผอ. โรงเรียนบ้านป่าซ่าน”

  1. สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแคง(เสริมอุทิศ) ค่ะ ด้วยโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณในการการจัดสรรจาก สพฐ มีจำกัดทำให้ไม่สามารถจัดหาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในโรงเรียนได้ทำให้โรงเรียน ขาดคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน และใช้ในงานสารเทศของโรงเรียนเป็นอย่างมาก โรงเรียนจึงต้องการขอความอนุเคราะห์คอมพิวเตอร์หรือโน็ตบุ๊คจากมูลนิธิของท่านเพื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและงานธุรการโรงเรียน
    จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์และหวังในความช่วยเหลือจากท่าน
    (นางวราลี ซุ้นซิ่ม)
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแคง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *