ทีมงาน eff.or.th

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ บรรณาธิการบริหารวีรวัฒน์ โสภณธนกุล ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร/แอดมินทองธัช เทพารักษ์ ศิลปกรรม /รูปแบบสนานจิตต์ บางสพาน ประธานที่ปรึกษากองบรรณาธิการนิพนธ์ กลิ่นวิชิต ที่ปรึกษากองบรรณาธิการประเสริฐ ขวัญแก้ว ที่ปรึกษากองบรรณาธิการนพ.สุทธิรักษ์ บัวแก้ว ที่ปรึกษากองบรรณาธิการกุลอร หนูคงใหม่ เลขานุการกองบรรณาธิการ ติดต่อกองบรรณาธิการ :สำนักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ3/10 หมู่ที่ 8 ตำบล บางคูรัด อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110โทรศัพท์ : […]

โฆษณากับ EFF

ตำแหน่ง วันละ สัปดาห์ละ เดือนละ Banner A: ตำแหน่งบน (ทุกหน้าเพจ) 200 บาท – – Banner B: แทรกในเนื้อ (ข่าว-บทความ) 100 บาท – – Promote Link ข้อความ (ข่าว-บทความ) – 200 บาท 800 บาท ติดต่อ […]

เลือกตั้งนายกท.บางคูรัดแข่งเดือด

อำนาจ ศรีเพ็ชรประจบ เชิญผึ้งพิมพ์พัชชา หยิมการุณ ผู้สื่อข่าว EFF รายงานจากพื้นที่ ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีว่า การแข่งขันระหว่างแคนดิเดท นายกเทศมนตรีเทศบาลต.บางคูรัดเป็นไปอย่างเข้มข้น ดุเดือด แม้จะยังไม่มีการตราพระราชกำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ตาม โดยขณะนี้มี 3 ทีม ที่ได้ลงพื้นที่หาเสียงแล้ว ได้แก่ ทีมอดีตนายกอบต.บางคูรัด ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ ทีมนายอำนาจ ศรีเพชร อดีตประธานสภาอบต. บางคูรัด และทีมนายประจบ เชิญผึ้ง อดีตเลขานุการนายกอบต.บางคูรัด แหล่งข่าวจากสำนักงานเทศบาลบางคูรัด […]

EFF บางคูรัดผลิตบล็อคประสาน

ศูนย์การเรียนรู้บางคูรัด ของมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (EFF) จัดทำโครงการผลิต”บล็อคประสาน” วัสดุสารพัดประโยชน์สำหรับการก่อสร้างทุกประเภท ทำจากดิน ลดโลกร้อน ราคาถูก สนใจสั่งซื้อบล็อคประสาน (กรุณาสั่งล่วงหน้า เราผลิตเฉพาะออร์เดอร์เท่านั้น) และดูงาน (เรียนรู้) โครงการและเทคนิคการผลิต โทร 0989797416 สำนักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (EFF) 3/10 ม. 8 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โลกาธิปไตย

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ สังคมอมเมริกันนั้นมีความหลากหลายอย่างยิ่ง จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยจารีตแล้วว่า “ความขัดแย้ง” ความเห็นต่างของผู้คนในสังคมเป็นเรื่องปกติ สังคมอเมริกันจึงมองว่าความขัดแย้ง ไม่ใช่ปัญหา จึงไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขอะไร เหมือนดังการผลิตวาทกรรมในเมืองไทย “สลายความขัดแย้ง” ที่ฟังแล้ว ความขัดแย้งเป็นเรื่องน่ารังเกียจ จนถึงกับในทางการเมืองของเมืองไทยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ทำงานด้านความขัดแย้งขึ้นมาจำนวนหลายชุด โดยที่คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาดังกล่าว เป็นปฏิปักษ์กับความขัดแย้ง มองความขัดแย้งเป็นเรื่องความผิดปกติของสังคมที่จะต้องหาวิธีการแก้ไข ดังเห็นได้จากที่ผ่านมามีการผลิตงานวิชาการ ทั้งของอาจารย์และของนิสิตนักศึกษาในประเด็นนี้ออกมามากมาย ซึ่งก็ไม่ต่างจากพฤติกรรมกระเด้าลมของนกนางแอ่น แต่ท้ายที่สุดแล้วความขัดแย้งด้านต่างๆ ในเมืองไทยก็มิได้ปลาสนาการไปอย่างที่ตั้งใจเอาไว้เลย มิหนำซ้ำยังกลับคงที่หรือเพิ่มมากขึ้นเสียด้วยซ้ำ ดังเห็นปัญหากันอยู่ในเวลานี้ว่า ความปรองดอง ที่คาดหวัง ได้คืบหน้าไปได้มากน้อยขนาดไหน วาทกรรม “สลายความขัดแย้ง” จึงไร้ค่าในบริบทสังคมประชาธิปไตยแบบอเมริกัน […]

EFF ย้ายที่ทำการฯไปอยู่เขตเทศบาลบางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (EFF) ได้ย้ายที่ทำการ หรือสำนักงานจากที่ทำการเดิม ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี ไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ คือ 3/10 หมู่ที่ 8 ตำบล บางคูรัด อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0989797416 ,ไลน์ไอดี pete1120