พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ (ที่ 4 จากซ้่าย) ประธานมูลนิธิ่การศึกษาเพื่อเสรีภาพ (EFF) รับมอบคอมพิวเตอร์ 41 เครืองจากเจแปนฟาวเดชั่น(JF) ส่งมอบโดยคุณ Arisa Kubota (Nim) เจ้าหน้าที่ JF (คนกลางสุด/ที่ 5 จากซ้าย) ณ อาคารเสริมมิตร อโศก กรุงเทพ ก่อนมอบต่อให้กับตัวแทนของ 4 โรงเรียนในจังหวัดสงขลาและพัทลุง ได้แก่ โรงเรียนท่าแคง ท่าคุระ และวัดห้วยลาด อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร จ.สงขลา (โรงเรียนละ 10 เครื่อง) และโรงเรียนบ้านโคกโดน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง (11 เครื่อง) เมื่อ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา EFF ต้องขอบคุณทาง เจแปนฟาวเดชั่น (ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น) มา ณ ที่นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *