อำนาจ ศรีเพ็ชร

ประจบ เชิญผึ้ง

พิมพ์พัชชา หยิมการุณ

ผู้สื่อข่าว EFF รายงานจากพื้นที่ ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีว่า การแข่งขันระหว่างแคนดิเดท นายกเทศมนตรีเทศบาลต.บางคูรัดเป็นไปอย่างเข้มข้น ดุเดือด แม้จะยังไม่มีการตราพระราชกำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ตาม โดยขณะนี้มี 3 ทีม ที่ได้ลงพื้นที่หาเสียงแล้ว ได้แก่ ทีมอดีตนายกอบต.บางคูรัด ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ ทีมนายอำนาจ ศรีเพชร อดีตประธานสภาอบต. บางคูรัด และทีมนายประจบ เชิญผึ้ง อดีตเลขานุการนายกอบต.บางคูรัด
แหล่งข่าวจากสำนักงานเทศบาลบางคูรัด กล่าวว่า แม้จะยังไม่มีกำหนดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีก็ตาม แต่ฝ่ายผู้ต้องการลงรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีบางคูรัด ต่างก็มีการเตรียมตัวในขณะนี้แล้ว คาดว่าการหาเสียงคงจะเข้มข้นมากขึ้นในช่วงต้นปี 2563 และในช่วงของการหาเสียง คาดว่าเงินจะสะพัดในพื้นที่ เนื่องจากกิจกรรมการหาเสียง เช่น แผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง การโฆษณาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงมวลชนในพื้นที่มากที่สุด

อนึ่งกล่าวได้ว่า พื้นที่ต.บางคูรัด เป็นพื้นชานเมืองกรุงเทพ ที่มีการอพยพเข้าของผู้อยู่อาศัยใหม่ (new residents) สูงสุดเมื่อเทียบกับพื้นที่ชานเมืองส่วนอื่นๆ รอบนอกกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *