ตำแหน่งวันละสัปดาห์ละเดือนละ
Banner A: ตำแหน่งบน (ทุกหน้าเพจ)200 บาท
Banner B: แทรกในเนื้อ (ข่าว-บทความ)100 บาท
Promote Link ข้อความ (ข่าว-บทความ)200 บาท800 บาท

ติดต่อ : 0989797416
0816117792

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *