ส่วนหนึ่งของบล็อคดินประสานที่ผลิตแล้ว ณ ศูนย์ EFF บางคูรัด

ศูนย์การเรียนรู้บางคูรัด ของมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (EFF) จัดทำโครงการผลิต”บล็อคประสาน” วัสดุสารพัดประโยชน์สำหรับการก่อสร้างทุกประเภท ทำจากดิน ลดโลกร้อน ราคาถูก สนใจสั่งซื้อบล็อคประสาน (กรุณาสั่งล่วงหน้า เราผลิตเฉพาะออร์เดอร์เท่านั้น) และดูงาน (เรียนรู้) โครงการและเทคนิคการผลิต โทร 0989797416 สำนักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (EFF) 3/10 ม. 8 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *