ภาพถ่ายศูนย์การเรียนรู้บางคูรัด : EFF

ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชนผ่านมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (EFF) แล้วแต่ศรัทธา ไม่ว่ามากหรือน้อย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นได้ที่ : ธนาคารกรุงไทย  ชื่อบัญชี “มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ”  บัญชีเลขที่ 795-0-40268-7

ด้วยความขอบคุณ
คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (EFF)
โทรศัพท์ : 0989797416
3/10 ม. 8 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

One thought on “ร่วม EFF สนับสนุนการสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม”

  1. เนื่องจากในการทำงานพัฒนาการศึกษาของไทยเพื่อมุ่งไปสู่ความทัดเทียมกับการศึกษาของสากลประเทศ จำเป็นยิ่งที่มูลนิธิฯ จะต้องมีค่าใช้ในการดำเนินงาน ถ้าท่านเห็นว่ากิจกรรมที่พวกเรากำลังทำนี้มีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือต่อลูกหลานของท่าน โปรดร่วมบริจาคหรือการสนับสนุนพวกเราตามรายละเอียดที่ปรากฎอยู่ด้านบนครับ

    ขอบพระคุณมาก

    พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์
    ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (EFF)
    บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 11110

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *