พระครูโพธิสุตาทร ดร. (ท่านอุดม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสีกัน(พุทธสยาม) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มอบคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ เครื่อง พริ้นเตอร์ พร้อมเครื่องเสียงตู้ลำโพง แก่พระธีรเดช ยสชาโต (เลิศอาชวะ)  เพื่อใช้ในกิจการศึกษาของคณะสงฆ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดโพธิ์ศรี ๑๓๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (EFF) ทำหน้าที่ประสานในกิจกรรมดังกล่าว  ซึ่งทาง EFF ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูโพธิสุตาทร มา ณ ที่นี้ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

พระธีรเดช พระธีรเดช ยสชาโต (เลิศอาชวะ)
พระครูโพธิสุตาทร ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสีกัน ดอนเมือง กทม.
ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่พระครูโพธิสุตาทรบริจาคฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *