มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (EFF) ได้รับการติดต่อจาก อาจารย์ ดร.สุกฤตยา ปงกันทา ( ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสวน ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร) แจ้งความประสงค์ขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ชำรุด และล้าสมัยเกินกว่าจะใช้งานได้

ทางมูลนิธิ EFF ได้ประสานงานส่งมอบคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง จาก คุณอรพันธุ์ บริษัท Otto Internation (Hong Kong) Ltd. ผู้บริจาค (ตามโครงการ Computer For Kids) เพื่อมอบให้โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดรับมอบโดย อาจารย์ เนตร พิบูลนฤดม เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ ที่ทำการบริษัทฯ ย่านสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสวน ในนามของคณะกรรมการ EFF ทุกท่าน ขอขอบคุณผู้บริจาคเป็นอย่างสูง