กรรมการ EFF เยี่ยมคารวะคุณหญิงสมปอง วรรณิสสร

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ บางส่วน ประกอบด้วย วีรวัฒน์ โสภณธนกุล, ฉันทฤทธิ์ วิโรจน์ศิริ, ดร. จิรพร เจริญสุข, กุลอร หนูคงใหม่ และผู้สังเกตการณ์ จากซิลิคอน วัลเลย์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ลัดดา ประสมทอง เยี่ยมคารวะ ดร. คุณหญิงสมปอง และ นายแพทย์ รัศมี รวมถึงนายแพทย์ สมชาติ วรรณิสสร และถือโอกาสประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในวันเดียวกัน (24 กค. 2561)