อิทธิพลของอเมริกันในอนาคต

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ มีเพื่อนคนไทยถามผมเกี่ยวกับบทบาทและสถานะของอเมริกาในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร อย่างน้อยก็ในช่วงราวประมาณอีก 10 ถึง 15 ปีข้างหน้า โดยเหตุที่ปัจจุบันมีดาราหน้าใหม่อย่างจีนไม่ก็อินเดีย สังกัดค่ายตะวันออกไต่อันดับขึ้นมามีอิทธิพลต่อชาวโลกในด้านต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคง ในช่วงที่ผ่านมาสื่อหลายแห่ง ตลอดถึงผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์ถึงประเด็นนี้กันมาก เพื่อประโยชน์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ในระดับองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งก็ย่อมจะเกี่ยวเนื่องไปถึงการจัดลำดับความสำคัญ ในการร่วมทำธุรกิจสาขาต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ขณะที่ในปัจจุบันนั้น บทบาทของอเมริกา ยังถือว่า มีส่วนสำคัญต่อการกำหนดชะตากรรมของโลก จากความเสื่อมถอยทางด้านเศรษฐกิจของอเมริกาในช่วงต่างๆที่ผ่านมา ถึงกระทั่งในเวลานี้ เป็นเหตุให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยพากัน วิจารณ์ สำแดงทัศนะต่อความเป็นไปของอเมริกาที่เชื่อมโยงถึงโลกหรือประเทศในภูมิภาคต่างๆ ในด้านของความมั่นคงนั้น […]

อำนาจตุลาการที่ยึดโยงกับประชาชน

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ปัญหาผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยซึ่งได้ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย จนกระทั่งเหตุการณ์ลุกลามบานปลาย  เนื่องจากประเทศไทยมีความขัดแย้งทางการเมืองอยู่ก่อนแล้ว คู่ขัดแย้งได้ฉวยเอาคำวินิจฉัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์สำหรับฝ่ายตน จึงทำให้คำวินิจฉัยนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนและนักวิชาการอย่างมาก เลยไปถึงกรอบการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่ขยายออกไปมากเกินควรหรือไม่? ศาลรัฐธรรมนูญไทย ถูกวิพากษ์วิจารณ์ใน 3 ประเด็นใหญ่ๆ ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง วิจารณ์เหตุผลจากคำวินิจฉัยของศาล ประเด็นที่สอง วิจารณ์ที่โยงจากส่วนแรก กล่าวคือ ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่สาม วิจาณ์ขอบเขต หรืออำนาจหน้าที่การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญว่าเกินเลย มากไปหรือไม่ ประเด็นแรก นั้นข้อวิจารณ์มุ่งไปที่ความสมเหตุสมผลของคำวินิจฉัย เพราะตามหลักสากลคำวินัยของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องยึดโยงกับข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญโดยอาศัยระเบียบวิธีการตัดสินของศาลยุติธรรมโดย ปกติทั่วไป ประเด็นที่สอง เป็นการวิจารณ์ที่ว่าด้วยที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีที่มาไม่ยึดโยงกับประชาชนเหมือนในอารยประเทศ ประเด็นที่สาม […]

การใช้อำนาจกับการยึดโยงประชาชน

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังดำเนินการกันในเมืองไทยเวลานี้ มีหลายประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ หนึ่งในหลายประเด็นดังกล่าว คือ การกำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ซึ่ง กรธ.มีแนวโน้มจะกำหนดให้เป็นลักษณะของสว.สรรหาจากตัวแทนของสาขาอาชีพต่างๆ ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (สว.)ไทยดังกล่าว มีการถกเถียงกันมานมนาน แต่เผอิญภายหลังเหตุการณ์เม.ย.และพ.ค. 2553 กระแสประชาธิปไตยในเมืองไทยเบ่งบานท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังไม่สิ้นสุด ความเห็นต่อที่มาของ สว.ไทยจึงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เรื่อยมาเช่นกัน ซึ่งว่าไปแล้วการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นดังกล่าวนี้ก็มีน้ำหนักอยู่มากทีเดียว เมื่อเปรียบเทียบถึงที่มาของสว.ของประเทศที่ได้ชื่อว่า “เป็นประชาธิปไตยสากล” โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เหตุที่ต้องบอกว่า เป็นประชาธิปไตยสากล ก็เพราะมีบางกลุ่มคนในฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทย ชอบใช้ คำว่า “ประชาธิปไตยแบบไทยๆ”   ซึ่งหมายความว่าอย่างไรก็ไม่ทราบได้ จนต่อมาเกิดมีวาทกรรม […]

อย่ากลัว(ที่จะมี)จุดยืน“อนุรักษ์นิยม”

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ อ่านข่าว นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคอนุรักษ์นิยมแต่เป็นพรรคเสรีประชาธิปไตย  จนทำให้แลดูท่าเสมือนว่าพรรคแนวอนุรักษ์นิยมภาพไม่ค่อยดีเท่าพรรคแนวก้าวหน้าหรือเสรีนิยม (เสรีประชาธิปไตย) ทั้งที่ความจริงคือไม่ใช่สักหน่อย คำว่าอนุรักษ์นิยม หรือ conservative ในทางการเมือง ที่รู้จักกันเท่าที่คุยกับเพื่อนคนไทย ส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบใจถ้าใครบอกว่าตนเป็นคนอนุรักษนิยม มักคิดไปว่าเพื่อนไปมองตนเองทำนองเป็นคนหัวโบราณ ไม่ทันสมัย ล้าหลัง ไม่ทันโลก ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้มีความหมายอย่างที่เข้าใจเลย เป็นการเข้าใจความหมายคำว่าอนุรักษ์นิยมที่ผิดพลาดอย่างมาก แม้แต่มุมมองคนไทยจำนวนมากต่อพรรครีพับลิกันของทรัมป์ ความล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันโลก ควรเป็นลักษณะของระบบเผด็จการตะหาก เพราะเป็นระบบที่สังคมโลกพากันรังเกียจ แท้จริงแล้วคำว่าอนุรักษ์นิยมในความหมายที่แท้จริง เป็นท่าในการวางหรือกำหนดนโยบายทางการเมืองของพรรคการเมือง […]

อนุรักษ์นิยมไทยในอเมริกา

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ตามวัดไทยต่างๆ แทบทุกวัดในอเมริกาคงมีการเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์กันแบบไทยๆ เช่นเดียวกับทางเมืองไทย ในขณะที่เมืองไทยอยู่ในช่วงความขัดแย้งทางการเมือง เพื่อนทางโซเชียลมีเดียบางคนถามถึง“ลักษณะทางด้านความคิดของคนไทยในอเมริกา”ว่า ส่วนใหญ่เป็นแบบใด เสรีนิยม หรืออนุรักษ์นิยม  ซึ่งเป็นคำถามที่ตอบไม่ง่ายครับ เพราะความคิดทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ของคนไทยผู้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา คงไม่สามารถอธิบายหรือนิยาม “ความเป็นคนไทยในอเมริกา”ให้ครอบคลุมได้ทั้งหมด เพียงแต่หากต้องการนิยามให้เห็นภาพบางส่วน เพื่อความเข้าใจของคนไทยในเมืองไทย หรือคนไทยที่เดินทางมาสหรัฐฯช่วงสั้นๆ ที่อาจมองภาพไม่ค่อยเคลียร์ก็น่าที่จะสามารถทำได้บ้าง ในลักษณะของการตั้งข้อสังเกต ซึ่งผู้รับฟังต้องใช้วิจารณญาณประกอบการรับฟังเรื่องราวดังกล่าว ผมขอตั้งข้อสังเกตดังนี้นะครับ ประการหนึ่ง  ไม่เคยมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้จากฝ่ายรัฐและเอกชนของไทยทั้งในและนอกสหัฐอเมริกา ประการสอง ไม่เคยมีการทำงานหรือส่งเสริมงานด้านวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวกับลักษณะความคิด (กระบวนทัศน์) […]

อเมริกันปัญญาพุทธ

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ การแพร่เข้าไปของพระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันเป็นไปอย่างกว้างขวาง แม้ว่าสหรัฐฯ จะเป็นประเทศที่แยกระบบการปกครอง(รัฐ)ออกจากศาสนา(secular state) หรือ ศาสนาไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลโดยรัฐ หากการนับถือศาสนาเป็นไปตามความนิยมเชิงปัจเจก ตามแบบอย่างจารีตอเมริกัน ซึ่งเน้นเสรีภาพในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ อเมริกันเป็นที่ตั้ง  โดยที่การปกครองไม่อิงหรือผูกพันกับการนับถือศาสนาใดๆ ภายใต้ระบบการเปิดเสรีอเมริกันดังกล่าว ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวอย่างมากมายของกิจกรรมเชิงลัทธิหรือศาสนาต่างๆใน สหรัฐฯ ซึ่งนอกเหนือไปจากพลเมืองอเมริกันแล้ว ในช่วงที่ผ่านมายังมีนักการเมืองอเมริกันที่อ้างตนเองอย่างเป็นทางการว่า นับถือศาสนาพุทธรวมอยู่ในนั้นด้วย ได้แก่ สมาชิกวุฒิสมาชิก(สว.)หญิง Mazie Keiko Hirono แห่งรัฐฮาวายที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ,สมาชิกสภาคองเกรส(สส.) Hank Johnson  แห่งรัฐจอร์เจีย […]

อเมริกันกับการนับถือศาสนา

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ กรณีธรรมกายในประเทศไทย หรือแม้แต่กรณีของพระวีราธุ ผู้ที่เป็นแกนนำนำชาวพุทธต่อต้านชาวมุสลิมในประเทศพม่า ก่อให้เกิดกระแสวิจารณ์ทั้งในส่วนของพระสงฆ์ในศาสนาพุทธ รวมถึงรัฐบาลของทั้งสองประเทศ เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนาภายในอย่างขนานใหญ่ในเวลานี้ เพราะเรื่องศาสนาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาของประชาชนในรัฐโดยตรง  หากธรรมนูญแห่งรัฐหรือหลักการบริหารจัดการของรัฐไม่ดี ไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นตามมาได้ อย่างน้อยที่เห็นๆ ก็มีด้วยกัน 2 ประการ  คือ หนึ่ง เกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนิกของแต่ละศาสนากับ สอง ส่งผลต่อจริยธรรมและวัฒนธรรมของศาสนิกในแต่ละศาสนา ซึ่งต้องไม่ลืมว่าจริยธรรมและวัฒนธรรมเป็นเบ้าหลอมให้เกิดรูปร่างและการคงอยู่ของสังคม เพื่อให้สังคมนั้นๆ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ดังนั้น ความเชื่อทางด้านศาสนาหรือลัทธิใดก็ตาม ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนในสังคมตนและสังคมคนอื่นๆ ก็น่าจะเป็นอันใช้ได้ การคำนึงผลกระทบด้านจริยธรรมและวัฒนธรรมของสังคมส่วนหนึ่ง เป็นที่มาของความพยายามอนุรักษ์หรือปกป้องลัทธิ/ศาสนา […]

หายนะด้านเศรษฐกิจครั้งใหม่ของไทย

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ สดับจากสื่ออเมริกันและแวดวงอเมริกันชนมาจำนวนหนึ่งครับ เกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ในแวดวงเศรษฐกิจ ขณะที่คนไทยยังอยู่ในยุคของเผด็จการทหารกันในเวลานี้ จึงอยากจะขอเล่าสู่กันฟังพอเป็นน้ำจิ้มแห่งอุทาหรณ์ครับ เท่าที่สรุปสั้นๆ ได้มีดังนี้ครับ 1.ไทยยังมีปัญหาการส่งออกสินค้าที่เคยส่งออก ไปยังต่างประเทศ เช่น ส่งออกไปยังยุโรป และส่งไปยังอเมริกาไม่ได้เหมือนเดิมหลังจากรัฐบาลทหารครองอำนาจเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว ซึ่งส่งผลให้การการส่งออกสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอยู่ในอัตราติดลบ สื่ออเมริกันส่วนหนึ่งมองว่า ประเทศตะวันตกผู้นำเข้าสินค้า (ซึ่งเคยนำเข้าสินค้าไทยมาก่อน) ไม่ยอมรับรัฐบาลเผด็จการ ส่งผลให้มีมาตรการโดยภาครัฐระงับหรือยุติการนำเข้าสินค้าจากเมืองไทย ปัญหาจากการส่งสินค้าออกไม่ได้ดังกล่าวส่งผลให้ภาคการเกษตรซึ่งเป็นภาคหลักของรายได้ของคนไทยประสบปัญหาและลุกลามไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆ อย่างยากที่จะแก้ไขได้ ทำให้เกิดภาวะเงินฝืด กล่าวคือเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจน้อยกว่าปกติ แม้ภาครัฐของไทยจะกำหนดมาตรการประชานิยมในชื่อใหม่ว่า “ประชารัฐ” เพื่อให้เงินสะบัดในระบบฯ […]

สินค้าวัฒนธรรมไทย-อเมริกัน

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ จำได้ว่าเมื่อปี 5556 นายเจษฎา กตเวทิน ซึ่งดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ของรัฐไทย ประจำเมืองลอสแองเจลิสในเวลานั้น ได้ประสานให้นาย Tom LaBonge สมาชิกสภาเมืองลอสแองเจลิส  (L.A. city council) เขต 4 และประธานองค์กรบ้านพี่เมืองน้องของเมืองลอสแองเจลิส และคณะไปเยือนเมืองไทย ถ้าจำไม่ผิดในปีนั้นน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองลอสแองเจลิส นายเจษฎาแถลงข่าวผ่านเอกสารของสถานกงสุลไทย เมืองลอสแองเจลิสในตอนนั้นว่า ปี 2556 จะนับเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 180 ปี ไทย-สหรัฐฯ ผมเคยเขียนแสดงความยินดีกับนายเจษฎาและคณะที่ประสานงานจนเกิดการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐฯขึ้นมาได้  […]

ที่มาของกระบวนการยุติธรรมอเมริกัน

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ การกำหนดกฎหมายต่างๆ ของรัฐอเมริกัน มีรากฐานมาจากปรัชญา “มนุษยนิยม” เป็นส่วนใหญ่ หลายคนวิจารณ์ในเชิงตำหนิว่า นี่ทำให้มนุษย์หรือพลเมืองอเมริกันมีอัตตา (อีโก้) สูงมากกว่าชาติอื่นๆ หากแต่ไม่มีใครปฏิเสธว่า ประเทศนี้เป็นดินแดนแห่งนวัตกรรมด้านต่างๆ มากกว่าดินแดนใดในโลกนี้ นับตั้งแต่ด้านเทคโนโลยีหรือด้านวิทยาศาสตร์ตลอดถึงด้านสังคมก็ตามที การความสำคัญกับ (ทรัพยากร) มนุษย์ นับตั้งแต่การจัดระบบการศึกษาเป็นพื้นฐาน หล่อหลอมให้สังคมอเมริกันมีความหลากหลายในตัวเองและยอมรับต่อความหลากหลายนั้น ที่สำคัญความหลากหลายดังกล่าว ช่วยให้สังคมประเทศนี้พัฒนาไปได้ไวในแง่การเกิดขึ้นของนวัตกรรมต่างๆ แม้แต่งานในแขนงศิลปะ ยิ่งในปัจจุบันด้วยแล้ว อเมริกันให้ค่ากับความหลากหลายในขั้นสูงสุด กิจการงานหรือวัตรปฏิบัติใดคล้อยตามกระแส กิจการหรือวัตรปฏิบัตินั้นอาจไร้ความสำคัญไปโดยปริยาย ไม่ว่าจะเป็นในเชิงปัจเจกหรือในเชิงธุรกิจก็ตาม พูดง่ายๆ และตรงๆ […]

ภาษาอเมริกันกับความหลากหลาย

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ เคยมีเพื่อนจากเมืองไทยถามผมว่า วัฒนธรรมอเมริกันมีภาษาท้องถิ่น เหมือนที่เมืองไทยมีภาษาปักษ์ใต้ ภาษาล้านนา ภาษาอีสาน หรือภาษาสุพรรณ ราชบุรี เพชรบุรีประจวบฯ ที่สำเนียงออกเหน่อๆ หรือไม่? “มีครับ” และถือเป็นเรื่องปกติของอเมริกันชนที่นี่ ท่ามกลางความหลากหลายของเชื้อชาติของผู้คนในอเมริกากว่า 300 ล้านคน ที่สำคัญคือ จากความแตกต่างหลากหลายดังกล่าวนี้เองถูกมองว่าการที่อเมริกันแต่ละคนพูดด้วยสำเนียงภาษาที่แตกต่างกัน เป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่นับรวมคนสำเนียงภาษาจากคนกลุ่มน้อย (minority groups) เชื้อชาติต่างๆ อีกนับร้อย เช่น จีน เกาหลี ไทย ฟิลิปปินส์ […]

การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นแบบ“ค้อนตียุง”

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์  การต่อต้านการคอร์รัปชั่น ไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทย แต่มีอยู่ทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศด้อยพัฒนา กำลังพัฒนา หรือประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังมีระบบการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น ส่วนหนึ่งถูกตราเป็นกฎหมายเพื่อใช้ป้องกันและปราบปราม รวมถึงกำหนดบทลงโทษสำหรับ ผู้ที่กระทำความผิดที่มีความรุนแรงแตกต่างกันออกไปแล้วแต่กรณี ในสหรัฐอเมริกาเองก็ยังคงมีปัญหาการคอรัปชั่นเช่นเดียวกันกับประเทศทั้งหลายโดยทั่วไป ทั้งการคอร์รัปชั่นในประเทศนี้เป็นการกระทำที่แนบเนียนมากกว่าประเทศกำลังพัฒนาโดยทั่วไป จนกระทั่งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นระหว่างประเทศชื่อ “Transparency International” (T.I.) ได้ออกมาระบุว่า แม้สหรัฐฯ จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตาม แต่ก็ยังถือว่ามีการคอร์รัปชั่นอยู่ในอันดับกลางๆ ของโลก ด้วยคะแนนในปี 2013 อยู่ที่ 73   ใกล้เคียงกับอันดับในปี 2012 ที่เรียงตามลำดับประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นมากไปหาน้อย อเมริกาอยู่ในลำดับ […]

เผด็จการใหม่ & ประชาธิปไตยในห้องเรียน

พีร์พงศ์พิพัฒนพันธุ์ สิทธิเสรีภาพในการพูดจัดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย หรือที่รู้จักกันในคำพูด  Freedom of speechรวมทั้งสิทธิในการแสดงออก หรือ Freedom  of expression ได้รับการยอมรับเป็นสิทธิมนุษยชนภายใต้ข้อ 19 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและได้ถูกยอมรับในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights -ICCPR) ข้อ 19 แห่งกติกาดังกล่าว บัญญัติว่า “ทุกคนมีสิทธิออกความเห็นโดยไม่ถูกแทรกแซง” และ “ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพการพูด สิทธินี้จักรวมไปถึงเสรีภาพในการแสวงหาได้รับและส่งต่อข้อสนเทศและความคิดในทุกรูปแบบ โดยไม่คำนึงถึงขอบเขตไม่ว่าจะโดยการพูด […]

ทำไม ต้องประจวบฯ สมาร์ทซิตี้?

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นความคิดใหม่หรือไม่? แต่จุดยุทธศาสตร์ อย่างประจวบคีรีขันธ์ ทางผ่านไปยังภาคใต้ของไทย ที่ผมเองเคยผ่านไป-มากกว่าร้อยครั้ง น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเอามากๆ เสียด้วยซ้ำ จุดนี้อาจเรียกได้ว่า จุดเชื่อมอิสต์-เวสต์ คอริดอร์ ของไทยอย่างแท้จริง คือจากอ่าวไทยไปอันดามันหรือแม้แต่ทะเลเบงกอล อันเป็นแนวเชื่อมต่ออีกหลายประเทศในเอเชียใต้ อย่าง อินเดีย ศรีลังกาและบังคลาเทศ ซึ่งก็แน่นอนว่าต้องผ่านพม่า ประเทศในกลุ่มอาเซียนดุจเดียวกับประเทศไทยไปก่อน จากการมองว่าประจวบฯ เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญดังกล่าว  ตอนนี้เลยเกิดกลุ่มผู้มีความคิดขับเคลื่อนเมืองประจวบฯ ให้เป็นเมืองยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาพื้นที่เขตตะวันตกของประเทศไทย ด้วยความที่จังหวัดนี้มีพื้นที่เป็นแนวยาวติดกับชายแดนพม่า ที่สำคัญระยะทางจากฝั่งสู่ฝั่ง อ่าวพม่าและอ่าวไทยนั้นมีระยะใกล้กันไม่มาก เหมาะสมสำหรับการเปิดตัวเขตเศรษฐกิจเชื่อมต่อระหว่างสองประเทศอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านไหน อย่างเช่น […]

ตัวตนของสื่อแบบไทยๆ ในอเมริกา

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ นอกจากสื่อที่ออกเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ในอเมริกายังมีสื่อหลากหลายภาษารวมอยู่ด้วย เนื่องจากประชากรหลายเชื้อชาติจากทุกมุมโลก กระจายอยู่ทั่วทุกหัวระแหง ณ ที่นี่ เรียกคนหลากหลายเผ่าพันธุ์ในอเมริกาว่า ชนกลุ่มน้อย (Minority Group)  โดยสื่อเหล่านี้มุ่งตอบสนองต่อการรับรู้ข่าวสารของคนในแต่ละชุมชน มีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรือสื่อที่หาอ่าน หาชมได้ง่ายขึ้นและสามารถรับได้ทั่วโลกคือ สื่อประเภทเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ทำให้โลกปัจจุบันแคบลงอย่างมาก แทบไม่มีความแตกต่างระหว่างการรับรู้ข่าวสารจากประเทศแม่ของชนกลุ่มน้อยต่างๆในอเมริกา ในเมื่อมีสารพัดช่องทางแห่งการรับสื่อทั้งจากในและต่างประเทศ ที่ต่างก็พยายามที่จะให้สื่อทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและผลประโยชน์ของเจ้าของกิจการสื่อเอง ในอเมริกามีสื่อนับพัน และในจำนวนหลากหลายภาษานั้น ก็ได้ตอบสนองความต้องการบริโภคข่าวสารด้วยการแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชน ซึ่งหลายครั้งหรือเป็นส่วนใหญ่เสียด้วยซ้ำข่าวสารได้สะท้อนกลับไปยังรัฐบาลหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศแม่นั้นๆ  อย่างเช่น สื่อของคนเวียดนาม ก็จะสะท้อนความเคลื่อนไหวของชุมชนเวียดนามทั้งในอเมริกาและคนเวียดนามที่เวียดนาม ทราบกันดีว่า […]

ต้มตุ๋นปริญญาในอเมริกาก็มี(ระวัง)

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ “คุณเอ มีดีกรีเป็นถึงดอกเตอร์มาจากอเมริกาเชียวนะ” ที่เมืองไทย คงเคยได้ยินคำพูดทำนองนี้กันอยู่มากชื่อ“คุณเอ” นั้นผมสมมติขึ้นมาให้ฟังดูเข้าใจง่าย และเห็นภาพชัดมากขึ้น เพราะที่อเมริกา บอกได้เลยว่า ไม่ค่อยมีใคร Give a damn กับเรื่องของดีกรีมากมายเหมือนอย่างคนไทยที่เมืองไทยเป็นกัน ขืนไปพูดย้ำบ่อย คนฟังอาจหมั่นไส้แล้วย้อนกลับเอาได้ว่า “So, what? หรือ “Who care? ” เพราะที่อเมริกามีค่านิยม หรือวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเมืองไทย นั่นคือ ผู้คนไม่เห่อดีกรี (ปริญญา)กันแบบบ้าคลั่งเหมือนที่เมืองไทย อเมริกันวัดกึ๋นของคนกันที่คุณภาพ ความขยัน […]

ปัญหาของตม.ไทย จากมุมมองของอเมริกัน (1)

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ มิติของงานหรือหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือ สตม.โดยทั่วไปทั่วโลกนั้น มีอยู่ 2 มิติใหญ่ๆ ครับ ได้แก่ หนึ่ง มิติด้านความมั่นคงปลอดภัย (security duties) และสอง มิติด้านเศรษฐกิจ (economic duties) ซึ่งทั้งสองมิติดังกล่าวนี้เป็นจุดเน้นของงานตม. ทั้งสองส่วนคือ ในแง่นโยบายและแง่ปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นมิติของความมั่นคง (ปลอดภัย) และมิติด้านเศรษฐกิจต่างก็เชื่อมถึงนโยบายของรัฐทั้งสิ้น มิติของความมั่นคงปลอดภัยนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่า งานตม. เป็นด่านหน้าของการรักษาความปลอดภัยของประเทศหรือรัฐที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เช่น การสกรีน (ตรวจสอบ) […]

ตม.ไทยแลนด์ 0.4

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ หน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือ สตม.โดยทั่วไปทั่วโลกนั้น มีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ๆ ครับ ได้แก่ หนึ่ง เรื่องความมั่นคงปลอดภัย  และสอง เรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้เป็นจุดเน้นของงานตม.ในแง่นโยบายและแง่ปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคง (ปลอดภัย) และเรื่องด้านเศรษฐกิจต่างก็เชื่อมถึงนโยบายของรัฐทั้งสิ้น เรื่องความมั่นคงปลอดภัยนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่า งานตม. เป็นด่านหน้าของการรักษาความปลอดภัยของประเทศหรือรัฐที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เช่น การตรวจสอบผู้เดินทางเข้าเมืองจากต่างประเทศว่าเป็นบุคคลที่จะสร้างปัญหาด้านความปลอดภัยให้กับพลเมืองของรัฐหรือไม่  บุคคลเหล่านั้นมีประวัติเป็นอาชญากรหรือจะเข้ามาทำมิดีมิร้ายต่อสถานที่สำคัญและพลเมืองของรัฐหรือไม่ เป็นต้น ว่าไปแล้วงานในแทบทุกประเทศ แม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเองให้ความสำคัญกับงานตรวจคนเข้าเมืองทั้ง สองมิติดังกล่าวในแง่ของความสมดุล ไม่ให้กระทบหรือเกิดผลเสียกับส่วนใดส่วนหนึ่ง  กล่าวคือ […]

สินค้าไทยท่ามกลาง“ซุปเปอร์โนวา”

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ตามที่ผมเคยเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังเกี่ยวกับเหตุผลของความหายนะครั้งใหม่ทางด้านเศรษฐกิจของไทยประมาณ 10-11 ประการไปแล้วนั้น ลืมบอกไปครับว่า ฝรั่งเรียกปรากฏการณ์ความพินาศทางด้านเศรษฐกิจครั้งที่กำลังเป็นอยู่และกำลังจะเป็นนี้ว่า  ปรากฏการณ์“ซุปเปอร์โนวา” ว่ากันว่าปรากฏการณ์นี้มีความรุนแรงมากกว่าต้มยำกุ้งปี 40   มาก เพราะมีเหตุปัจจัยความตกต่ำทางเศรษฐกิจของโลกเป็นตัวเร่งเร้า ในยามที่เศรษฐกิจของประเทศของไทยเราเองก็ย่ำแย่อยู่แล้วจากเหตุผลหลายๆด้าน โดยเฉพาะในส่วนที่จะต้องเกี่ยวพันกับต่างประเทศซึ่งก็คือ “การส่งออก” นั่นเอง ตัวเลขการส่งออกของเราตกต่ำมากเป็นประวัติการณ์ในรอบหลายสิบปี เป็นเหตุให้รายได้ของประเทศกระทบกระเทือนอย่างหนัก และกระเทือนไปยังภาคเศรษฐกิจต่างๆ อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่เป็นฐานรายได้สำคัญของคนไทยตลอดมา เมื่อส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศไม่ได้ ทุกอย่างก็จอด และเมื่อรายได้หรือเม็ดเงินไม่เขาสู่ภาคเกษตร (เกษตรกร) ก็อย่าไปคาดหวังในเรื่องสภาพคล่องในประเทศ แม้รัฐจะพยายามกระจายเม็ดเงินผ่านรัฐ-ข้าราชการ ลงมามากมายเพียงใดก็ตาม เพราะผ่านข้าราชการ […]

จลาจลกับการเลือกตั้งอเมริกัน 2016

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ที่จริงแล้ว การจลาจลหลายจุดในอเมริกาที่เกิดขึ้นในช่วงของการหาเสียงของแคนดิเดทประธานาธิบดีสหรัฐฯ หรือในช่วงนี้ ไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์การเมืองอเมริกันหลายคน ทั้งพวกเขาเคยวิเคราะห์ว่ามันจะเกิดขึ้น ตั้งแต่เมื่อช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2008 ก่อนโอบามาจะได้รับเลือกตั้งเสียด้วยซ้ำ ทั้งนักวิเคราะห์ฝ่ายขวาและฝ่ายซ้าย เค้าของความขัดแย้งจนเป็นสาเหตุให้มีการใช้กำลังหน่วยรักษาความปลอดภัยแห่งครั้งนี้ วิเคราะห์กันว่าส่วนหนึ่งมาจากปมด้อยปมเด่นทางสีผิวที่สะสมมานานและรอเหตุการณ์เป็นตัวจุดฉนวนทำให้ปะทุ ซึ่งเรื่องนี้พลเมืองอเมริกันส่วนใหญ่ทราบกันเป็นอย่างดี การเลือกตั้ง 2008 ปีที่โอบามาได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำสหรัฐฯนั้น หลายฝ่ายชี้ว่าอเมริกาได้ก้าวข้ามความแตกต่างๆพ้นแล้ว ซึ่งพวกเขาหมายถึงความแตกต่างทางด้านสีผิวนั่นแหละ แต่แล้วเหตุการณ์จลาจลที่ปะทุขึ้นขึ้นหลายเมืองในช่วงที่ผ่านทำให้นักวิเคราะห์ในภาคสื่อมวลชนเหล่านี้ จำต้องประเมินสถานการณ์กันใหม่ทั้งหมด ขณะที่เรื่องความแตกต่างด้านสีผิวนี้ เป็นประเด็นอ่อนไหวมากที่สุดในอเมริกา ทุกฝ่ายทราบเป็นอย่างดี ทั้งเค้าลางของความขัดแย้งจนมีการใช้กำลังรุนแรงดังกล่าว ที่เปรียบเสมือนลาวาภูเขาไฟรอวันปะทุมานานหลายปี จนเมื่อมีปัจจัย ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็น “ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ” ส่วนหนึ่ง […]