มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ(EFF ) มีความประสงค์รับบริจาคคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวนมากเพื่อบริจาคต่อให้กับสถานศึกษาและโรงเรียนที่ยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ  ท่านใด หน่วยงานใดหรือองค์กรใด มีคอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหรือมีเกินจำนวน ประสงค์จะบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลน ขอเชิญบริจาคได้ที่มูลนิธิการศึกษาเพื่อเสรีภาพ (EFF ) ได้ตลอดเวลา

ติดต่อ โทร 0989797416 หรือ 0816117792 หรือผ่านไลน์ไอดี. : pete1120
มูลนิธิจะออกใบอนุโมทนาบัตรให้ผู้บริจาคทุกท่านและทุกหน่วยงาน/องค์กรค่ะ
(ขอความกรุณาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังใช้งานได้ค่ะ)