KP Nan Travel บุกเบิกทัวร์เมืองน่านและล้านนา

“เคพี น่าน ทราเวล” พร้อมลุยทัวร์เมืองน่าน ต้นปี 2564 ดึงมืออาชีพด้านทัวร์และขนส่งจากภูเก็ตเสริมทัพ พร้อมใช้ประสบการณ์แบบมืออาชีพทำธุรกิจทัวร์ในเขตล้านนา นายธนวัฒน์ (คำพล) ศรีสว่างวรกุล ผู้จัดการเคพี น่าน ทราเวล กล่าวว่า มองเห็นการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน และเขตล้านนาทั้งหมด จึงได้ตัดสินใจย้ายฐานการทำธุรกิจท่องเที่ยวและบริการขนส่งจากจังหวัดภูเก็ตไปจังหวัดน่าน โดยจะเริ่มให้บริการนักท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้จะใช้รถตู้จำนวน 10-12 ที่นั่ง บริการขนส่งนักท่องเที่ยว “เราให้ลูกทัวร์เป็นคนกำหนดจุดหมายปลายทางที่พวกเขาจะไป ลูกทัวร์เป็นคนทำ Itinerary […]